Čekejte prosím...

Pravidla

Jsme velmi rádi, že vkládáte důvěru právě do naší vzdělávací instituce. Budeme se maximálně snažit poskytnout Vám nejlepší možnou podporu na Vaší cestě za vzděláním. Abychom společně dosáhli stanovených cílů, připravili jsme pro Vás několik důležitých pravidel, která nám pomohou zajistit plynulý průběh výuky.

1. Pro úspěšné zahájení kurzu je nutné vyplnit a odeslat přihlášku se všemi podstatnými údaji na našich webových stránkách. Rychlost realizace Vašeho kurzu závisí na Vašich požadavcích a období, ve kterém chcete, aby byla výuka realizována. Vždy se snažíme zahájit kurz co nejrychleji, stěžejní je však aktuální vytíženost a obsazenost našich lektorů/lektorek. 

2. Výuka je realizována v učebnách poskytovatele na adrese Mlýnská 938/4, Olomoucv prostorách firemních klientů nebo online, a to v časech předem dohodnutých mezi poskytovatelem a klienty. 

3. Služba může být po vzájemné dohodě poskytována i mimo harmonogram výuky, a to v případech, kdy výuka nemůže proběhnout v termínech dle harmonogramu výuky, a to z důvodů na straně poskytovatele či studentů.

4. V případě zásahu vyšší moci a nemožnosti poskytovatele uskutečnit výuku prezenční formou je poskytovatel oprávněn poskytnout službu elektronicky formou online výuky, přičemž online výuka je považována za plnohodnotnou náhradu její prezenční formy. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoli mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění prezenční formy služby nezávisle na vůli poskytovatele a kterou nemůže poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit. 

5. Poskytovatel těchto služeb neposkytuje záruku a nepřebírá odpovědnost za to, že zákazníci vykonají jakékoli testy či zkoušky úspěšně. Předmětem plnění je tedy pouze poskytnutí možnosti využít činnosti spočívající ve vzdělávání a doučování.

6. Studenti individuálních kurzů jsou povinni se dostavit na výukovou hodinu dle sjednaného harmonogramu výuky. V případě, že se studenti nedostaví řádně a včas na sjednanou výukovou hodinu bez předchozí omluvy, bude jim tato výuková hodina naúčtována stejně, jako by ji absolvovali. Toto ustanovení platí taktéž pro výukové hodiny konané mimo harmonogram výuky.

7. Řádnou omluvou se rozumí omluva, která je studenty učiněna nejméně 24 hodin před konáním výukové hodiny. Omlouvá se buď přímo vyučujícímu nebo na sekretariátu telefonicky na čísle - +420 604 876 372 či na email - deu-olomouc@email.cz. 

8. Skupinová výuka probíhá v předem sjednaných termínech dle harmonogramu výuky, v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Vzhledem k tomu, že skupinové výuky se účastní více studentů (max. 8), platí, že pokud se některý ze studentů nedostaví na některou z výukových hodin, nemá student právo na náhradní lekci či slevu z odměny, kterou uhradil.

9. Poskytovatel má právo na výměnu lektora/ky, pokud s ním lektor/ka ukončí spolupráci či dojde k jiné překážce (zdravotní či rodinný důvod). Při výměně lektora/ky může být realizační doba stejná jako při zajišťování nového kurzu.

10. V průběhu kurzu mají studenti možnost zintenzivnit frekvenci hodin po dohodě se sekretariátem. V případě, že původní lektor/ka nebude mít požadovanou kapacitu, může Vám být nabídnut jiný lektor či lektorka.

11. Odměna za výuku individuálních lekcí je účtována jedenkrát měsíčně, a to na začátku kalendářního měsíce, ve kterém jsou služby studentovi poskytovány, nebo od počátku zahájení kurzu. Splatnost faktur je 15 dní, pokud se obě strany nedohodly předem na jiných podmínkách. V rámci dárkových poukazů je možné zakoupit určitý počet lekcí předem (např. 10 lekcí apod.).

12. Odměna za skupinovou výuku je hrazena před zahájením kurzu.

13. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a cenu v nabídce uvádí bez této daně. Konečná cena bude navýšena o DPH.

14. Na kurzy mohou být uplatňovány slevy.

15. V odměně nejsou zahrnuty náklady na pořízení učebnic.

16. Klienti jsou povinni uhradit cenu služby řádně a včas podle zaslaných platebních údajů. Platby jsou hrazeny bezhotovostním převodem na firemní účet, popř. je možné kurz zaplatit kartou na platebním terminálu v kanceláři sekretariátu.

17. Studenti nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele pořizovat a/nebo dále šířit jakékoliv audiovizuální záznamy související s poskytováním služby.

18. Zákazníci jsou povinni vyvarovat se vůči poskytovateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu poskytovatele.

 

Co nabízíme?

 • kurzy německého jazyka pro veřejnost v různých intenzitách výuky,
 • firemní kurzy dle požadavků klientů,
 • individuální výuku/doučování, kdy je účastník vystaven působení lektora „Angesicht zu Angesicht“ a lektor má možnost věnovat se pouze jemu, stejně jako skupinové kurzy do maximálního počtu osmi studentů,
 • všeobecnou, obchodní či odbornou němčinu,
 • jazykové kurzy pro všechny věkové kategorie,
 • všechny stupně pokročilosti (úplní začátečníci až velmi pokročilí studenti),
 • přípravu na mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat,
 • dopolední, odpolední i večerní kurzy německého jazyka,
 • hodiny německé gramatiky nebo konverzace,
 • zaměření na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu,
 • krátkodobé intenzivní kurzy němčiny (personální pohovory, služební cesty nebo dovolené v zahraničí),
 • letní intenzivní kurzy,
 • online výuku.

 

Jaké to má výhody?

 • Nabízíme celou škálu kurzů, jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy.
 • Pomůžeme Vám vybrat správný kurz němčiny..
 • Zjistíme, jakou máte úroveň jazykových znalostí.
 • Výuka je realizována pod vedením zkušených lektorů s mnohaletou praxí.
 • Zakládáme si na osobním kontaktu lektorů s klienty.
 • Propojujeme nejnovější trendy ve výuce s ověřenými fungujícími metodami.
 • Učíme systematickým efektivním způsobem.
 • Pravidelně monitorujeme vývoj a pokroky našich zákazníků.
 • Stávající i noví studenti mají nárok na spoustu slev a bonusů.
 • Sídlíme centru Olomouce s výbornou dopravní dostupností.

 

Slevy benefity

Vážíme si věrnosti všech našich klientů a studentů a budeme rádi, když svou spokojenost projevíte doporučením dalším případným zájemcům. Odměnou Vám budou níže vypsané slevy a benefity, které Vám umožní studovat výrazně levněji! Proto jim věnujte náležitou pozornost, ať Vám žádná z nich neunikne. Záleží jen na Vás, jaký postup zvolíte. Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %. Nabízíme Vám tyto bonusy:

Přiveď a získej

Za každého doporučeného nového studenta Vám nabízíme 1 lekci jazyka zdarma. Slevu podle počtu nových studentů, které přivedete, Vám odečteme od následujícího platebního období.

Věrný student

Sleva 5 % je stanovena pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy v předchozím školním roce (nejméně 2 pololetí) nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně dvanáct měsíců bez přerušení.

Vytrvalý student

Sleva 10 % je pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy více jak tři roky nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně třicet šest měsíců bez přerušení.

Rychlý student

Sleva 10 % platí pro všechny studenty skupinových kurzů, kteří uhradí částku za jedno pololetí (tj. 16/17/18 lekcí) nejpozději 30. 6. 2024 (datum připsání částky na účet).

Skvělý student

Sleva 5 % je pro všechny studenty, kteří si předplatí studium v Maxi-kurzu na dvě po sobě následující pololetí.

Slevy lze různě kombinovat, maximální výše slevy činí 25 %.

Učebnice

Všichni noví i stávající studenti mají nárok na 15% slevu na nově zakoupené učebnice v knihkupectví Megabooks. V případě, že máte zájem o jejich zakoupení, nezapomeňte to uvést v online přihlášce do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - deu-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

 

Dárkové poukazy

Pokud přemýšlíte nad originálním dárkem nebo si nevíte rady, co dát svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme Vám možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání v oblasti cizích jazyků je jistě nejen zaujme, ale také potěší a obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

V případě, že máte zájem o dárkový poukaz, vyplňte online přihlášku do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - deu-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům.

Zvažte, zda budete chtít dárkový poukaz vyplnit, nebo si jej vypíšete sami, tzn. uvedete jméno dárce a obdarovaného. Hodnotu dárkového poukazu určujete sami dle svého uvážení. Doporučujeme se podívat na vypsané kurzy, popř. napsat či zavolat o radu, rádi s Vámi zkonzultujeme možná řešení.

Dárkový poukaz lze zaplatit bezhotovostním převodem na firemní účet, popř. je možné ho uhradit kartou na platebním terminálu v kanceláři sekretariátu. Poukaz je vytištěný na speciálním papíru, proto je potřeba si ho vyzvednout osobně v kanceláři sekretariátu nebo Vám ho můžeme zaslat na Vaši adresu poštou.

Zakoupený dárkový poukaz lze využít na jakoukoli službu nabízenou jazykovým centrem. Platnost poukazu je jeden kalendářní rok od data zakoupení. Obdarovaný dárkového poukazu projeví zájem o jeho uplatnění zkontaktováním sekretariátu. Pokud si vlastník poukazu vybere službu ve vyšší hodnotě, než má dárkový poukaz, musí si službu doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, je nerefundovatelný, tzn. nelze jej směnit za peníze.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK