Čekejte prosím...

Callanova metoda - Callans Methode

Callanova metoda je metoda výuky anglického jazyka, kterou vyvinul Robin Callan v 60. letech 20. století. Tato metoda je známá svým rytmickým a repetitivním stylem výuky, který zdůrazňuje poslech a opakování.

Je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Metoda klade důraz na rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení jako v rodném jazyce. Metoda používá tzv. kontrolované konverzace - učitel klade otázky a student na ně odpovídá. Pokud student neví, jak by odpověděl, je tu učitel, který ho vede a pomáhá mu, vkládá mu slova do úst.

Ve třídě je většinou maximálně 10 studentů, což znamená, že dané slovo uslyší každý z nich několikrát za sebou. Během jedné vyučovací hodiny, která trvá 50 minut slyší a mluví student 4x více, než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Vyučovací hodina vedená Callanovou metodou je rozdělena do několika částí.

Formou otázky - odpovědi lektor vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a potom klade otázky obsahující nové učivo, na které student s pomocí lektora odpovídá. V dalších hodinách se všechno opakuje. Opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 70 % vyučovací hodiny. Zbývající část asi 25 %, se čte a píšou diktáty. Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte, tzn. nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát.

Učitel v hodině Callanovy metody se snaží hovořit už od počátku na studenty maximální rychlostí, asi 240 slov za minutu. Lektor také používá dynamickou komunikativní mimiku, aby studenty vtáhl do aktivní komunikace. Zároveň je neustále pobízí, aby odpovídali rychle, automaticky. Samozřejmě, že celý čas nemluví pouze lektor, ale i studenti se podílí na konverzaci v hodině.

Každá chyba je lektorem okamžitě opravena a student musí nejprve zopakovat správné znění odpovědi, než pokračuje dále. Callanova metoda také nepoužívá domácích úkolů. Představuje názor, že je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláme chybu.

Callanova metoda může být účinným způsobem, jak rychle zlepšit poslechové dovednosti a dosáhnout plynulosti v anglickém jazyce. Nicméně je důležité zvážit potřebu vyvážení mezi opakováním a rozvojem dalších jazykových dovedností a zájmů studentů.

 

Charakteristika:

 • Rytmický a repetitivní styl: Výuka je strukturována s důrazem na rytmus a opakování, což má studentům pomoci zapamatovat si slovní zásobu a fráze.
 • Aktivní zapojení: Studenti jsou aktivně zapojeni do výuky a povzbuzováni k rychlému reakci na otázky učitele.
 • Minimální použití gramatiky: Metoda klade menší důraz na gramatiku a syntaxi a více se zaměřuje na praktické použití jazyka.
 • Převaha poslechu: Výuka se často zaměřuje na poslech a porozumění mluvenému jazyku, což má studentům pomoci zlepšit svou schopnost porozumět rychlému hovoru.

 

Výhody:

 • Rychlý pokrok: Díky rytmickému a repetitivnímu stylu výuky mohou studenti dosáhnout rychlého pokroku v porozumění a používání anglického jazyka.
 • Zlepšení poslechových dovedností: Důraz na poslech a reakci na rychlý hovor může pomoci studentům zlepšit své poslechové dovednosti.
 • Jednoduchost: Metoda je relativně jednoduchá a není příliš náročná na přípravu pro učitele ani na studium pro studenty.
 • Praktická komunikace: Studenti mají příležitost prakticky používat anglický jazyk ve výuce, což zvyšuje jejich sebevědomí a plynulost.

 

Nevýhody:

 • Omezená gramatická struktura: Metoda se může soustředit na opakování frází a slov, ale méně na vysvětlení gramatických konceptů a syntaxe.
 • Nedostatek individualizace: Vzhledem k rytmickému a repetitivnímu stylu výuky může být obtížné poskytnout individuální pozornost každému studentovi a adresovat jejich specifické potřeby.
 • Nízká variabilita: Metoda může být monotónní pro některé studenty, protože se spoléhá na opakování a má omezenou variabilitu ve výuce.
 • Nedostatek kreativity: Pro některé studenty může být nedostatek prostoru pro kreativitu a sebeprosazení, protože výuka je často strukturovaná a řízená učitelem.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK