Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - Goethe - Zertifikat

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z německého jazyka Goethe - Zertifikat, kterou zajišťuje německý Goethe Institut, je určena všem, kteří se učí německy a jejichž mateřským jazykem není němčina. Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a zkoušku je možné vykonat v kompletním spektru úrovní náročnosti A1 - C2. 

Kromě varianty pro dospělé je dostupná i verze tématicky přizpůsobená dětem a mládeži na úrovni A1 - A2. Na úrovni B1 je rovněž možné zvolit ze dvou variant zkoušky.  Zkušební testy k jednotlivým zkouškám Goethe-Zertifikat naleznete na webu Goethe-Institut Tschechien.

V České republice je možné zkoušku absolvovat v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně, Přerově, Litoměřicích, Hodoníně, Klášterci nad Ohří a Kostelci nad Orlicí v příslušných zkouškových centrech. Ceny se pohybují zhruba od 2000 do 5000 Kč a liší se v závislosti na testované úrovni i konkrétní instituci, která zkoušku provádí. Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru. Výhodou je, že certifikát má neomezenou platnost.


Goethe - Zertifikat (A1) - začátečník

Goethe - Zertifikat (A2) - mírně pokročilý

Goethe - Zertifikat (B1) - nižší středně pokročilý

Goethe - Zertifikat (B2) - vyšší středně pokročilý

Goethe - Zertifikat (C1) - pokročilý

Goethe - Zertifikat (C2) - expert

Groβes Deutsches Sprachdiplom bývá v německy mluvících zemích uznáván jako zkouška v rámci učitelské kvalifikace a tedy považován jako doklad opravňující k výuce němčiny. Německé univerzity zpravidla vyžadují od studentů, jejichž mateřským jazykem není němčina, zkoušku dokládající alespoň úroveň C1. Připravit se na vysokoškolské studium je možné ve speciálním přípravném zařízení, tzv. Sudienkolleg, kde je pro přijetí k ročnímu studiu obvykle zapotřebí doložit znalosti alespoň na úrovni B1.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK