Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - OSD

ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Rakouský jazykový diplom

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Rakouský jazykový diplom) je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z obecné němčiny, kterou vyvíjí rakouské centrum ÖSD. Každoročně zkoušky absolvuje přibližně 20 000 lidí po celém světě. Složení zkoušky  otevírá cestu na německé, rakouské i švýcarské univerzity, přičemž konkrétní univerzita může pro vstup vyžadovat dosaženou úroveň B2 - C2. Rakouské certifikáty jsou také zásadní devízou na trhu práce v německy mluvících zemích.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Úrovně jednotlivých zkoušek z obecné němčiny vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a lze ji vykonávat na 6 úrovních náročnosti A1 - C2. Pro děti jsou určené varianty ÖSD KID pokročilostí A1 - A2, mládeži přizpůsobené verze existují pro úrovně B1 - C1 - ÖSD Zertifikat/Jugendliche. V úrovních A1 - B2 je možné také složit variantu určenou pro imigranty do Rakouska ÖSD Zertifikat /Österreich.

V České republice je možné je skládat ve zkouškových centrech v Praze, Brně, Plzni, Olomouci Českých Budějovicích a Břeclavi. Neveřejně - pro - vlastní studenty - je pořádá ještě několik středních a vysokých škol. V České republice jsou diplomy oficiálně uznávané Ministerstvem školství, složením zkoušky na úrovni B1 nebo vyšší lze tedy mimo jiné nahradit volitelnou jazykovou část maturitní zkoušky nebo doložit znalost němčiny vyžadovanou na některých pozicích státní správy. Časová platnost zkoušek ÖSD je bez omezení. 


ÖSD ZERTIFIKAT (A1 - C2)

ÖSD Zertifikat lze vykonávat na 6 úrovních náročnosti, přičemž se hodnotí porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu a ústní projev.

 

ÖSD ZERTIFIKAT (C2) Wirtschaftssprache Deutsch

Na úrovni C2 lze kromě vysoké pokročilosti obecného jazyka testovat i odbornou jazykovou kompetenci v oblasti hospodářské problematiky a pracovního života ve variantě zkoušky s přídomkem Wirtschaftssprache Deutsch.

 

PODZIMNÍ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 4160 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/4420 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 4680 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 260 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK