Čekejte prosím...

Metoda TBL - Methode auf der Aufgabenbasis

Task-based learning and teaching je moderní metoda, která se zaměřuje na užívání autentického jazyka a na to, aby studenti plnili smysluplné úkoly za pomoci cílového jazyka. Mezi tyto úkoly může patřit simulace návštěvy lékaře, vedení pohovoru nebo volání na zákaznický servis. Hodnocení je primárně založeno spíše na výsledku a splnění úkolu, než na přesnosti jazykových norem. Díky tomu je TBL metoda obzvlášť populární pro rozvoj plynulosti cílového jazyka a důvěry studentů.

Během Task-based Approach učitel zadá úkol, na kterém studenti pracují ve skupině, využívají slovníky, příručky a další materiál poskytnutý učitelem a mohou se na učitele obrátit v případě nejasností. Pak výsledek svého zadání prezentují a učitel zváží, která jazyková oblast by měla být následně procvičena.

Tento přístup má některé společné prvky s projektovým vyučováním. Důležité je, aby studenti sami během práce na úkolu zjistili, co budou potřebovat ke splnění úkolu po stránce jazykové a pokud možno samostatně se pokusili zjistit relevantní informace. Metoda TBL může zahrnovat prvky mezipředmětových vztahů, protože zadaný úkol může souviset prakticky s jakýmkoli předmětem vyučovaným ve škole (např. historie, geografie, biologie, výtvarná výchova atd.).

Metoda TBL může být účinným nástrojem pro rozvoj komunikačních dovedností studentů a zvyšení jejich motivace a angažovanosti v učení jazyka. Nicméně je důležité zvážit potřebu časového a organizačního úsilí ze strany učitele a zabezpečit, aby byla metoda přizpůsobena konkrétním potřebám a schopnostem studentů.

 

Charakteristika:

 • Zaměření na úkoly: TBL klade důraz na praktické úkoly a situace, ve kterých studenti musí používat jazykové dovednosti k dosažení cílů.
 • Autentické prostředí: Studenti jsou vystaveni autentickým situacím a materiálům, které jsou podobné těm, které by mohli potkat v reálném světě.
 • Praktická komunikace: Metoda TBL podporuje praktickou komunikaci a interakci mezi studenty, což umožňuje aplikaci jazykových dovedností v reálných situacích.
 • Rozvoj komunikačních dovedností: Studenti jsou povzbuzováni k aktivnímu používání jazyka k dosažení konkrétních cílů, což podporuje rozvoj jejich komunikačních dovedností.

 

Výhody:

 • Praktické použití jazyka: TBL umožňuje studentům praktické použití jazyka v reálných situacích, což zvyšuje jejich motivaci a angažovanost.
 • Individualizace: Metoda umožňuje flexibilitu v ohledu na potřeby jednotlivých studentů a umožňuje diferenciaci podle jejich úrovně a zájmů.
 • Rozvoj dovedností řešení problémů: Řešení úkolů a situací podporuje rozvoj dovedností řešení problémů a kritického myšlení.
 • Zvýšená autonomie: Studenti mají větší kontrolu nad svým učením a jsou povzbuzováni k samostatnému objevování jazyka.

 

Nevýhody:

 • Časová náročnost: Plánování a provádění úkolů může být časově náročné pro učitele, zejména pokud se jedná o rozsáhlejší projekty.
 • Omezené pokrytí gramatiky: Metoda se může zaměřovat spíše na praktické použití jazyka než na explicitní výuku gramatiky, což může být problém pro studenty, kteří preferují strukturovaný přístup.
 • Potřeba učitelského vedení: Učitelé musí být schopni poskytnout dostatečné vedení a podporu pro úspěšné provedení úkolů, což může vyžadovat specifické dovednosti a zkušenosti.
 • Nedostatek všestrannosti: Metoda se může hodit lépe pro některé typy studentů a jazykových cílů než pro ostatní, což může omezit její všestrannost.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK