Čekejte prosím...

Společenské jazykové učení - Soziales Sprachlernen

Společenské jazykové učení vyvinul Charles A. Curran ve Spojených Státech Amerických v polovině sedmdesátých let dvacátého století. Výuka je koncipována jako poradenská činnost, při které lektor působí jako poradce, zatímco student je vnímán jako klient a spolupracovník.

Metoda CLL zdůrazňuje smysl pro komunitu ve studijní skupině, podporuje interakci jako prostředek pro učení a považuje za prioritu pocity studentů a rozpoznávání výzev a problémů při osvojování jazyka. Učení se považuje za osobní rozvoj, a ne za dosažení cíle stanoveného  učitelem. Sami studenti si vytváří sylabus podle svých zájmů. Úkolem učitele je pomáhat studentům dosáhnout cílů, které si stanovili. 

Interakce učitel-student je v této metodě zásadní. Platformou pro tento vztah je určité sociální společenství - komunita, v níž se vztah vytváří jako partnerství mezi všemi členy, tedy mezi všemi studenty navzájem i mezi učitelem a studenty. Studenti se učí díky kooperaci všech komunitních členů, nikoli jako individuality. Diskutují v kruhu a a učitel stojí mimo něj.  V případě, že studenti potřebují poradit, požádají o pomoc učitele. 

Mezi úkoly a aktivity uplatňované v metodě Community Language Learning patří překlad. Studenti vysloví větu, učitel ji přeloží do cizího jazyka a studenti opakují učitelův překlad. Pracuje se v malých skupinkách, kdy studenti diskutují nad určitým tématem a následně vše prezentují učiteli a ostatním studentům.

Každá hodina je nahrávána a v další lekci se o nahrávce diskutuje. Nahrané konverzace se přepisují, analyzuje se transkripce, a tím se procvičuje užití určitých výrazů nebo gramatických pravidel. Volná konverzace s učitelem nebo ostatními studenty může zahrnovat diskusi o tom, co se studenti naučili, stejně jako o pocitech, které studenti z učení mají.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK