Čekejte prosím...

GDPR

Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i zákazník obsahující osobní údaje. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovenými a/nebo dovolenými, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

Zákazník předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje, příp. osobní údaje třetích osob jím poskytnuté, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníka, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je zákazník v rámci plnění smlouvy poskytovateli následně poskytne.

Tyto údaje budou poskytovatelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

Zákazník bere na vědomí, že může kdykoliv bez udání důvodů zrušit zasílání obchodních sdělení a je seznámen se svými právy, především pak:

 • právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou poskytovatelem zpracovávány;
 • právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;
 • právem vznést u poskytovatele námitku týkající se zpracování osobních údajů;
 • právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník vyplněním přihlášky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů poskytovatelem na stránkách poskytovatele.

Zákazník bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů poskytovatelem možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese deu-olomouc@email.cz.

 

Proč právě my?

 • Nabízíme celou škálu kurzů, jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy.
 • Zajišťujeme klasickou i online individuální skupinovou výuku pro všechny věkové kategorie s různou intenzitou.
 • Učíme všeobecnou, obchodní odbornou němčinu včetně příprav na maturitní nebo mezinárodní zkoušky.
 • Kromě němčiny nabízíme i další světové jazyky - anglický španělský.
 • Jsme flexibilní, umíme se přizpůsobit klientům časově i náplní učiva.
 • Konzultace k jednotlivým kurzům německého jazyka jsou poskytovány zdarma včetně vstupní analýzy znalostí.
 • Výuka je realizována pod vedením kvalifikovaných lektorů s mnohaletou praxí i zkušenostmi ze zahraničí.
 • Zakládáme si na osobním kontaktu lektora s klienty. Zaručujeme tak intenzivní a „client-friendly“ přístup.
 • Naším cílem je poskytovat kvalitní, systematickou a efektivní výuku na profesionální úrovni.
 • Propojujeme nejnovější trendy ve výuce s ověřenými fungujícími postupy.
 • Využíváme moderní učební materiály a naše knihovna se tak neustále rozrůstá o nové tituly.
 • Snažíme se o rozvíjení všech jazykových dovedností - mluvení, poslechu, čtení a psaní včetně slovní zásoby a gramatických jevů.
 • Používáme systém hodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který je běžný v celé Evropské unii.
 • Garantujeme malý počet studentů ve skupině (maximálně osm účastníků), což zvyšuje efektivitu výuky němčiny a zaručuje spokojenost našich zákazníků.
 • Studentům nabízíme zakoupení učebnic s 15% slevou v knihkupectví Megabooks.
 • Stávající i noví zákazníci jsou odměňováni formou bonusů a slev k jednotlivým kurzům.
 • Všichni účastníci kurzů mají nárok na drobné občerstvení (v případě, že se výuka odehrává v našich prostorách).
 • Výuka probíhá v příjemném prostředí v centru Olomouce s výbornou dopravní dostupností a možností parkování, ve firmách nebo online.
 • Účastníci kurzů v případě zájmu obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Slevy benefity

Pokud přemýšlíte nad originálním dárkem nebo si nevíte rady, co dát svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme Vám možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání v oblasti cizích jazyků je jistě nejen zaujme, ale také potěší a obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

Přiveď a získej

Za každého doporučeného nového studenta Vám nabízíme 1 lekci jazyka zdarma. Slevu podle počtu nových studentů, které přivedete, Vám odečteme od následujícího platebního období.

Věrný student

Sleva 5 % je stanovena pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy v předchozím školním roce (nejméně 2 pololetí) nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně dvanáct měsíců bez přerušení.

Vytrvalý student

Sleva 10 % je pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy více jak tři roky nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně třicet šest měsíců bez přerušení.

Rychlý student

Sleva 10 % platí pro všechny studenty skupinových kurzů, kteří uhradí částku za jedno pololetí (tj. 16/17/18 lekcí) nejpozději 30. 6. 2024 (datum připsání částky na účet). 

Skvělý student

Sleva 5 % je pro všechny studenty, kteří si předplatí studium v Mini-kurzu na dvě po sobě následující pololetí.

Slevy lze různě kombinovat, maximální výše slevy činí 25 %.

Učebnice

Všichni noví i stávající studenti mají nárok na 15% slevu na nově zakoupené učebnice v knihkupectví Megabooks. V případě, že máte zájem o jejich zakoupení, nezapomeňte to uvést v online přihlášce do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - deu-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

 

Dárkové poukazy

Pokud přemýšlíte nad originálním dárkem nebo si nevíte rady, co dát svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme Vám možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání v oblasti cizích jazyků je jistě nejen zaujme, ale také potěší a obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

V případě, že máte zájem o dárkový poukaz, vyplňte online přihlášku do kurzu, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - deu-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům.

Zvažte, zda budete chtít dárkový poukaz vyplnit, nebo si jej vypíšete sami, tzn. uvedete jméno dárce a obdarovaného. Hodnotu dárkového poukazu určujete sami dle svého uvážení. Doporučujeme se podívat na vypsané kurzy, popř. napsat či zavolat o radu, rádi s Vámi zkonzultujeme možná řešení.

Dárkový poukaz lze zaplatit bezhotovostním převodem na firemní účet, popř. je možné ho uhradit kartou na platebním terminálu v kanceláři sekretariátu. Poukaz je vytištěný na speciálním papíru, proto je potřeba si ho vyzvednout osobně v kanceláři sekretariátu nebo Vám ho můžeme zaslat na Vaši adresu poštou.

Zakoupený dárkový poukaz lze využít na jakoukoli službu nabízenou jazykovým centrem. Platnost poukazu je jeden kalendářní rok od data zakoupení. Obdarovaný dárkového poukazu projeví zájem o jeho uplatnění zkontaktováním sekretariátu. Pokud si vlastník poukazu vybere službu ve vyšší hodnotě, než má dárkový poukaz, musí si službu doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, je nerefundovatelný, tzn. nelze jej směnit za peníze.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK