E-learning

E-learning je moderní a v dnešní době hodně diskutovaná metoda výuky cizích jazyků založená na on-line přístupu k interaktivním učebním materiálům a neustálého vedení studia osobním lektorem. Na jedné straně je považována za efektivní a vhodnou metodu samostudia nebo doplňkového studia ke klasické jazykové výuce, avšak na straně druhé je kritizována jako devalvace všech výše popsaných metod. Jak je známo, moderní doba s sebou přináší nové technologie, nové produkty a nové přístupy k našim životům včetně výuky. V současné době se stala tato metoda běžnou součástí výuky zaměstnaných lidí, kteří nedisponují takovou mírou času, kterou by pro své další vzdělávání potřebovali. S rozšířením počítačů a připojením na internet se tito uchylují k "rychlé a úsporné" verzi výuky nejen cizích jazyků.

V současné době neustálého spěchu a chronického nedostatku času jsou výdobytky techniky stále častěji využívány k osobnímu vzdělávání. Dnešní účastník jazykových kurzů nespěchá do hodiny, neuvázne v dopravní zácpě a není vystresován, že přijde pozdě. Daleko častěji sedí u svého počítače se sluchátky na uších a v klidu prochází jednotlivými lekcemi kurzu svým vlastním tempem. Metodou e-learningu lze studovat v čase, který nám vyhovuje, v místě, kde se cítíme příjemně, a tempem, které ovlivňujeme sami. Lektor může být virtuální nebo může současně s e-learningem vyučovat tradiční metodou. 

Co se týče výhod e-learningu, jedná se především o velice flexibilní přístup bez časového omezení. Jediným omezujícím faktorem je přístup k internetu a počítači. Tato velice individuální metoda napomáhá studentům postupovat podle jejich vlastních schopností a nestresuje je tedy přílišným tempem či naopak nezdržuje při dalším progresu. Metoda se snaží  přizpůsobit individuálním potřebám. Tím pádem nedochází k časovým prostojům. Fakt, že si studenti mohou vybrat, že mají možnost volby, kdy se cítí nejlépe, je podmínkou úspěchu a potěšení z učení. Vědomí, že studenti mají své vzdělání plně v rukou, je považováno za podmínku úspěchu.

Na druhé straně této metodě je nutno vytknout i některé negativní věci. Pomocí e-learningu se studenti velice rychle učí pasivní znalosti. Aby byli schopni použít je v běžném životě, je nutné komunikovat a pasivní znalosti tak přeměnit v aktivní. Studenti si nemohou při kontaktu s počítačem ověřit své znalosti, výslovnost a jednoduše nemohou prodiskutovat jednotlivé chyby. Tento nedostatek by mohl být pro studenty demotivující. Další nevýhodou je izolace způsobená nedostatkem sociálního  kontaktu. Při běžné  výuce se člověk učí zároveň chybami spolužáků, je nucen poslouchat jejich výslovnost, větné struktury a tím pádem si jich je vědom a snaží se vyvarovat chybám. 

 

 

PODZIMNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2020

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 7. 9. do 11. 9. 2020

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK

Oxford Bookshop